Επιμορφωτική ημερίδα σε συνδιοργάνωση με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Βασικές πληροφορίες

  • Ημερομηνία: 19 Ιανουαρίου 2019 (10:00π.μ. - 3:00μ.μ.)
  • Τοποθεσία: Ιωάννινα
  • Διοργάνωση: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ, ΚΕΣ
  • Ανοικτό σε: 'Ολους
  • Εγγραφή: Την ημέρα της ημερίδας
  • Ομιλητές/τριες: Γεώργιος Μπαμπινιώτης (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία), Gregory Nagy (Harvard/ΚΕΣ), Νίκη Τσιρώνη (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Ελένη Παπανικολάου (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία), Αικατερίνη Τσάτση (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία), Χριστίνα Πλακούτση (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία), Παύλος Μαυρόγιαννης (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία), και Χρήστος Τσατσούλης (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία)
  • Συντονισμός δραστηριότητας: Χρήστος Γιαννόπουλος (ΚΕΣ) και Γιώργος Τσαπαλης (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία)

Σχετικά με την ημερίδα

Περιγραφή

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία συνδιοργανώνουν από το 2016 μια ετήσια ή διετή επιμορφωτική ημερίδα/συνέδριο, με θέμα τη μελέτη και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, καθώς και των ανθρωπιστικών επιστημών γενικότερα.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμμετάσχει πάνω από 2.000 συμμετέχοντες/ουσες σε αυτές τις εκδηλώσεις. Οι δύο φορείς διερευνούν περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων και άλλων πρωτοβουλιών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση και διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας και την προσφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε τομείς όπως δια βίου μάθηση, διδασκαλία, εκπαίδευση και έρευνα.

Η επιμορφωτική ημερίδα για το 2019

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών διοργάνωσαν την επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Χρειαζόμαστε τα κλασικά γράμματα σήμερα;». Η ημερίδα διεξήχθη στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων. Οι καθηγητές Γεώργιος Μπαμπινιώτης και Gregory Nagy παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους στο πρώτο μέρος, με συντονίστρια τη Νίκη Τσιρώνη, ενώ στο δεύτερο το λόγο είχαν οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων.

Την ημερίδα παρακολούθησαν δάσκαλοι/ες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και μέλη της ευρύτερης επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας.

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ανανέωσαν το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, με ισχύ για τα επόμενα τρία έτη (Ιανουάριος 2019-Ιανουάριος 2022).

Λογότυπο της Φιλεκπαιδευτικής ΕταιρείαςΛογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ