6ο Ανοικτό Διεθνές Συνέδριο "Performing Texts"

Βασικές πληροφορίες

  • Ημερομηνίες: 30 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 2021
  • Τοποθεσία: Διαδικτυακά
  • Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ εκ μέρους του Δικτύου για τη Μελέτη του Αρχαϊκού και Κλασικού Ελληνικού Άσματος (Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song), ΚΕΣ
  • Ανοικτό σε: Ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στις κλασικές σπουδές και όχι μόνο
  • Περίοδος εγγραφών: 27 Μαΐου - 25 Ιουνίου 2021
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Ακαδημαϊκός συντονισμός: Gregory Nagy (Harvard/ΚΕΣ Ελλάδος και ΗΠΑ), Λουκία Αθανασάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης/ΚΕΣ), και Tim Power (Πανεπιστήμιο Rutgers)
  • Συντονισμός δραστηριότητας: Χρήστος Γιαννόπουλος (ΚΕΣ)

Σχετικά με το Συνέδριο

Περιγραφή

Κάποιες από τις σημαντικότερες πρόσφατες μελέτες της ελληνικής λυρικής ποίησης συνιστούν μια κρίσιμη απομάκρυνση από την ενασχόληση με την αφορμή της σύνθεσης και της παράστασης, οι οποίες σφράγισαν την έρευνα των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ευδιάκριτη πλέον μια αναδυόμενη επαν-ανακάλυψη της λυρικής ποίησης ως «λογοτεχνίας» και μαζί με αυτήν η αίσθηση πως η εστίαση στο πλαίσιο και τη λειτουργία της παράστασης μπορούν να παρεμποδίσουν την ουσιαστική εμπλοκή με την πολυπλοκότητα, τη μοναδικότητα και το πλήρες φάσμα των υφολογικών επιλογών, της τέχνης και των ιδεών των ίδιων των κειμένων. Επιπλέον το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επανεκτέλεση και την πρόσληψη της λυρικής ποίησης αποτελεί μια ακόμα πρόκληση για την ερμηνευτική πριμοδότηση της αρχικής περίστασης των λυρικών συνθέσεων.

Ωστόσο, παρόλο που η αρχική περίσταση και η αρχική παράσταση δεν αποτελούν πλέον την τελευταία λέξη στη μελέτη της ελληνικής λυρικής ποίησης, είναι αναμφισβήτητη η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των κειμένων που διαβάζουμε (ακόμα και αν αυτή η επίδραση δεν ήταν τόσο απλή ή άμεση όσο συχνά θεωρήθηκε στο παρελθόν). Το Συνέδριο αυτό στοχεύει στο να ανοίξει έναν, όπως ελπίζουμε, ευρύ και γόνιμο διάλογο ανάμεσα στις προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην παράσταση της λυρικής ποίησης αφενός και αφετέρου στην τρέχουσα επανεστίαση στις λογοτεχνικές και αισθητικές όψεις και παραμέτρους της.

Δομή του προγράμματος

Το συνέδριο απευθύνεται -χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση- σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που σπουδάζει, διδάσκει ή διεξάγει έρευνα στον τομέα των κλασικών σπουδών και όχι μόνο.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 10 συνεδρίες στις οποίες θα φιλοξενηθούν 46 ομιλητές/τριες και συνομιλητές/τριες από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Ελλάδα, Βραζιλία, Ιταλία, Γερμανία, κτλ.). Δύο 90λεπτες διαδικτυακές συνεδρίες θα διενεργούνται καθημερινά (zoom webinar), με ώρα έναρξης τις 6μμ Ελλάδας/11πμ Ανατολικής ακτής ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι ομιλητές θα παρουσιάζουν 10λεπτες επισκοπήσεις των εργασιών τους, οι οποίες θα είναι στη διάθεση των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων πριν το συνέδριο, για να ακολουθήσει συζήτηση την οποία θα συντονίζουν οι προεδρεύοντες/συνομιλητές (discussants) της κάθε συνεδρίας.

Δείτε το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των παρουσιάσεων του συνεδρίου στα αγγλικά.

Λογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ   Λογότυπο του  Δικτύου για τη Μελέτη της Αρχαϊκής και Κλασικής Ελληνικής Ωδής