6ο Ανοικτό Διεθνές Συνέδριο "Performing Texts"

Tαυτότητα του συνεδρίου και βασικές πληροφορίες

  • Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ εκ μέρους του Δικτύου για τη Μελέτη του Αρχαϊκού και Κλασικού Ελληνικού Άσματος (Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song), ΚΕΣ
  • Ημερομηνίες διεξαγωγής: 30 Ιουνίου-4 Ιουλίου 2021 (διοργάνωση ανά διετία)
  • Τοποθεσία: Διαδικτυακά
  • Ανοικτό σε: Ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στις κλασικές σπουδές και όχι μόνο
  • Περίοδος εγγραφών: 20 Μαΐου-20 Ιουνίου 2021 (*θα οριστικοποιηθούν σύντομα)
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Ακαδημαϊκός συντονισμός: Gregory Nagy (Harvard/ΚΕΣ Ελλάδος και ΗΠΑ), Λουκία Αθανασάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης/ΚΕΣ), Tim Power (Πανεπιστήμιο Rutgers)
  • Συντονισμός δραστηριότητας: Χρήστος Γιαννόπουλος (ΚΕΣ, cgiannopoulos@chs.harvard.edu)

Σχετικά με το Συνέδριο

Περιγραφή

Κάποιες από τις σημαντικότερες πρόσφατες μελέτες της ελληνικής λυρικής ποίησης συνιστούν μια κρίσιμη απομάκρυνση από την ενασχόληση με την αφορμή της σύνθεσης και την παράστασης, οι οποίες σφράγισαν την έρευνα των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ευδιάκριτη πλέον μια αναδυόμενη επαν-ανακάλυψη της λυρικής ποίησης ως «λογοτεχνίας» και μαζί με αυτήν η αίσθηση πως η εστίαση στο πλαίσιο και τη λειτουργία της παράστασης μπορούν να παρεμποδίσουν την ουσιαστική εμπλοκή με την πολυπλοκότητα, τη μοναδικότητα και το πλήρες φάσμα των υφολογικών επιλογών, της τέχνης και των ιδεών των ίδιων των κειμένων. Επιπλέον το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επανεκτέλεση και την πρόσληψη της λυρικής ποίησης αποτελεί μια ακόμα πρόκληση για την ερμηνευτική πριμοδότηση της αρχικής περίστασης των λυρικών συνθέσεων.

Ωστόσο, παρόλο που η αρχική περίσταση και η αρχική παράσταση δεν αποτελούν πλέον την  τελευταία λέξη στη μελέτη της ελληνικής λυρικής ποίησης, είναι αναμφισβήτητη η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των κειμένων που διαβάζουμε (ακόμα και αν αυτή η επίδραση δεν ήταν τόσο απλή ή άμεση όσο συχνά θεωρήθηκε στο παρελθόν). Το Συνέδριο αυτό στοχεύει στο να ανοίξει έναν, όπως ελπίζουμε, ευρύ και γόνιμο διάλογο ανάμεσα στις προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην παράσταση της λυρικής ποίησης αφενός  και αφετέρου στη τρέχουσα επανεστίαση στις λογοτεχνικές και αισθητικές όψεις και παραμέτρους της.

Δομή του προγράμματος

Το συνέδριο απευθύνεται -χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση- σε κάθε ενδιαφερόμενο διδάσκοντα, ερευνητή, φοιτητή στον τομέα των κλασικών σπουδών και όχι μόνο.

Το πρόγραμμα θα είναι διαχωρισμένο σε πολλές συνεδρίες στις οποίες θα φιλοξενηθούν ομιλητές και ομιλήτριες και συνομιλητές και συνομιλήτριες από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Ελλάδα, Βραζιλία, Ιταλία, Γερμανία, κτλ.). Καθημερινά θα πραγματοποιούνται δύο 90λεπτες διαδικτυακές συνεδρίες, με ώρα έναρξης τις 6μμ Ελλάδας/11πμ Ανατολικής ακτής ΗΠΑ και λήξης τις 9μμ Ελλάδας//2μμ Ανατολικής ακτής ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν σύντομες επισκοπήσεις των εργασιών τους, ακολουθούμενες από συζήτηση την οποία θα συντονίσουν οι συνομιλητές του συνεδρίου.

Για το πρόγραμμα, τις περιλήψεις των παρουσιάσεων και την εγγραφή σας παρακαλούμε επισκεφθείτε την σχετική αγγλική σελίδα του Συνεδρίου (*θα δημοσιευθεί σύντομα).

Λογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ   Λογότυπο του  Δικτύου για τη Μελέτη της Αρχαϊκής και Κλασικής Ελληνικής Ωδής