Ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο των φιλολόγων

Βασικές πληροφορίες

 • Ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου 2020 (4 ώρες). Οι ημερομηνίες θα ανανεώνονται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε κύκλου. 
 • Τοποθεσία: Διαδικτυακά
 • Διοργάνωση: ΚΕΣ
 • Ανοικτό σε: Φιλολόγους (ΠΕ 02)
 • Περίοδος αιτήσεων: 2 - 30 Νοεμβρίου 2020
 • Γλώσσα: Ελληνικά
 • Ακαδημαϊκός συντονισμός: Γιώργος Τράπαλης, Yπεύθυνος ιστοσελίδων, κοινωνικών δικτύων, και εκδόσεων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Μέλος της Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Αρσακείου. Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Πληροφοριακή Παιδεία (CHS Associate in Information Fluency)
 • Συντονισμός δραστηριότητας: Ματίνα Γκόγκα (ΚΕΣ)

Σχετικά με το εργαστήριο

Περιγραφή

Το εργαστήριο εισάγει τους/τις φιλολόγους της Ελληνικής στην έννοια της πληροφοριακής παιδείας, στη χρήση των ψηφιακών πηγών γνώσης (information fluency) και εστιάζει σε έγκυρες και αξιόπιστες ψηφιακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα ασκηθούν στην πράξη, αξιοποιώντας τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων που θα συζητηθούν.
*Είναι σημαντικό να έχουν ενημερωμένο το λογισμικό στον υπολογιστή τους.
Με το πέρας του εργαστηρίου θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες η αξιολόγησή του.

Στόχοι του εργαστηρίου

Οι συμμετέχουσες/οντες με το πέρας του εργαστηρίου αναμένεται:

 • Να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πηγές για να εμπλουτίζουν το διδακτικό ή και ερευνητικό τους έργο
 • Να έχουν εξοικειωθεί με την πλοήγηση στις πηγές ανοιχτής πρόσβασης για την αναζήτηση πηγών
 • Να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση κριτηρίων αξιολόγησης ψηφιακών πηγών
 • Να καλλιεργήσουν περαιτέρω δεξιότητες για την άντληση, χρήση, και διαχείριση δεδομένων από τις ψηφιακές πηγές.

Οι ενδιαφερόμενες/οι απαιτείται να παρακολουθήσουν όλες τις ώρες του εργαστηρίου.

Αιτήσεις και συμμετοχή

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (φιλολόγους και ιστορικούς) και έχει σκοπό να συμβάλει στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και ιστορίας. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (first-come-first-served) με βάση την ακριβή ώρα και ημέρα που καταγράφεται η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και θα επιλεγούν οι πρώτοι/ες 18 ενδιαφερόμενοι/ες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μετά το πέρας του εργαστηρίου το ΚΕΣ θα χορηγήσει σε όλα τα άτομα που συμμετείχαν ευχαριστήρια επιστολή που θα πιστοποιεί τη συμμετοχή τους.

Εάν οι αιτήσεις που θα παραληφθούν είναι περισσότερες, το εργαστήριο ενδέχεται να επαναληφθεί, σε ύστερο χρόνο.