Επιγραφική

Ταυτότητα του εργαστηρίου και βασικές πληροφορίες

  • Διοργάνωση: ΚΕΣ 
  • Ημερομηνίες διεξαγωγής: 26 – 27 Σεπτεμβρίου 2020 (2 τετράωρες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου) Οι ημερομηνίες θα ανανεώνονται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε κύκλου. 
  • Τοποθεσία: Διαδικτυακά μέσω Harvard Zoom 
  • Ανοιχτό σε: Όλους/ες (μέχρι 20 θέσεις ανά κύκλο εργαστηρίου) 
  • Συντονίστρια του εργαστηρίου: Δρ Aνδρονίκη Οικονομάκη, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)  και Εργαστηρίου Επιγραφικής και Παπυρολογίας του τμήματος Φιλολογίας,  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και πρώην Ερευνήτρια Υπότροφος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. 
  • Συντονισμός προγράμματος: Ματίνα Γκόγκα (ΚΕΣ, matina.goga@chs.harvard.edu
  • Διεξάγεται: Ετησίως 
  • Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 9 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου, 2019 (ανανεώνονται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε κύκλου) 
  • Γλώσσα διεξαγωγής εργαστηρίου: Ελληνικά 

Σχετικά με το εργαστήριο

Περιγραφή

Η νέα αυτή θεματική ενότητα εισήχθη στη Σειρά των Εργαστηρίων το 2019. Το Εργαστήριο Επιγραφικής εστιάζει στη θεωρητική διδασκαλία και στην πρακτική εφαρμογή με στόχο τη γνωριμία με την Επιγραφική, τη σύνδεσή της με άλλες επιστήμες, όπως η Ιστορία και η Αρχαιολογία, και την αξιοποίησή της τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συμμετέχοντες/ουσες με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικοί -κυρίως φιλόλογοι-, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, φοιτητές/τριες φιλολογίας και ιστορίας/αρχαιολογίας, έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την επιστήμη της επιγραφικής και να διευρύνουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο εργαστήριο προσφέρεται δωρεάν και ακολουθείται σειρά προτεραιότητας, με βάση την ακριβή ώρα και ημέρα που καταγράφεται η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και μια σύντομη περιγραφή με τις προσδοκίες και το κίνητρο συμμετοχής τους.