Μετάφραση ως πολιτισμική πρακτική

Ταυτότητα του εργαστηρίου και βασικές πληροφορίες

 • Πλήρης τίτλος: Η μετάφραση ως πολιτισμική πρακτική: σταυροδρόμι γλώσσας, ιστορίας και δημιουργικών τεχνών
 • Διοργάνωση: ΚΕΣ
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12–13 Σεπτεμβρίου 2020 (2 δίωρες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου). Οι ημερομηνίες θα ανανεώνονται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε κύκλου.
 • Τοποθεσία: Ναύπλιο, Ελλάδα
 • Ανοικτό σε: Όλους/ες (μέχρι 20 θέσεις σε ανά κύκλο εργαστηρίου)
 • Συντονίστρια του εργαστηρίου: Margaret Wesseling, Μεταφράστρια, θεατρική συγγραφέας.
 • Συντονισμός προγράμματος: Ματίνα Γκόγκα (ΚΕΣ, matina.goga@chs.harvard.edu)
 • Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 1η Φεβρουαρίου - 1η Μαρτίου 2020 (ανανεώνονται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε κύκλου)
 • Γλώσσες διεξαγωγής εργαστηρίου: Ελληνικά, Αγγλικά

Σχετικά με το εργαστήριο

Περιγραφή

Οι συμμετέχουσες/οντες του εργαστηρίου έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται με τη συντονίστρια, να ανταλλάσσουν απόψεις και να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν στα διάφορα είδη μετάφρασης (τεχνική, επαγγελματική, λογοτεχνική), σε προβληματισμούς που σχετίζονται με τη μετάφραση, και τη λειτουργία της μετάφρασης ως πολιτισμική επικοινωνία. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξετάσει τη δραστηριότητα της μετάφρασης στο ιστορικό και πολιτισμικό της πλαίσιο.

Το εργαστήριο αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό.

 • Πρώτο μέρος: Η συντονίστρια εστιάζει σε ανέκδοτα στοιχεία σχετικά με τη ζωή μεταφραστών από διάφορες χώρες και διαφορετικές χρονικές περιόδους, τα οποία οδηγούν σε ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την επιρροή της μετάφρασης στον πολιτισμό. Επιπλέον, σχολιάζει εκτενώς ένα σύνολο μεταφράσεων και συζητά με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της μετάφρασης, όπως είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται, οι κατηγορίες εξειδικευμένων λεξιλογίων και το επίπεδο ύφους στη γλώσσα - στόχο.
 • Δεύτερο μέρος: Οι συμμετέχουσες/οντες καλούνται συμμετέχουν σε ομαδικές ασκήσεις και να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι/ες θέματα και προκλήσεις της μετάφρασης. Απώτερος σκοπός είναι να αναδειχθεί η σημασία της μετάφρασης, εφόσον είναι απαραίτητη για τον πολιτισμό, και να εμπλακεί σε συζήτηση η ομάδα για τη δεοντολογία που τη διέπει.

Συμμετοχή

Το εργαστήριο απευθύνεται πρωτίστως σε ενδιαφερομένους/ες φοιτητές/τριες και αποφοίτους σχετικών ειδικοτήτων, μεταφραστές/στριες, συγγραφείς, αλλά και το ευρύ κοινό. Η συμμετοχή στο εργαστήριο προσφέρεται δωρεάν. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν δείγμα γραφής, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και μια σύντομη περιγραφή των προσδοκιών και των κινήτρων τους να συμμετάσχουν.

Οι θέσεις του εργαστηρίου είναι 20. Σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι περισσότερα, η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών γίνεται από τη συντονίστρια, με κριτήριο την αίτησή τους.