Μάθετε για την έρευνα των υποτρόφων μας: O Francesco Scalora για το ιταλικό φιλελληνιστικό κίνημα και το ημερολόγιο του Cesare Vitali

March 24, 2022
Μάθετε για την έρευνα των υποτρόφων μας: O Francesco Scalora για το ιταλικό φιλελληνιστικό κίνημα και το ημερολόγιο του Cesare Vitali

Ο Francesco Scalora, Υπότροφος Ερευνητής του Κέντρου μας στον Φιλελληνισμό για το ημερολογιακό έτος 2021, διδάσκει Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας στην Ιταλία. Κατά την περίοδο της υποτροφίας του ασχολήθηκε με τη μελέτη του ημερολογίου του Cesare Vitali, Ιταλού Φιλέλληνα που έζησε στην Αθήνα και κατέγραψε τις εμπειρίες του από τον Απρίλιο του 1821 έως τον Μάρτιο του 1827. Διαβάστε το αγγλικό κείμενό του όπου περιγράφεται το θέμα της ερευνητικής του υποτροφίας και συνοπτικά η εμπειρία του ως υποτρόφου του Κέντρου.

Η Ερευνητική Υποτροφία στον Φιλελληνισμό για Νέους Ερευνητές και Ερευνήτριες προσφέρθηκε για πρώτη φορά πέρυσι ως μία από τις δραστηριότητες του Κέντρου για τον εορτασμό της επετείου 1821-2021 και πλέον αποτελεί μια ερευνητική ευκαιρία που προσφέρεται σε ετήσια βάση σε συνεργασία με την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό. Αυτήν την περίοδο είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο 2022-2023.