Πρόσκληση για αιτήσεις για τον νέο κύκλο (2022-2023) του προγράμματος Ερευνητικών Υποτροφιών για Νέους Ερευνητές/τριες σε Ελλάδα και Κύπρο

October 4, 2021
Ένας μεγάλος διάδρομος περιστοιχισμένος από κολώνες αρχαιοελληνικού τύπου στην Στοά του Αττάλου στην Αθήνα.

Ένας μεγάλος διάδρομος περιστοιχισμένος από κολώνες αρχαιοελληνικού τύπου στην Στοά του Αττάλου στην Αθήνα.

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο (Ιούνιος 2022-Μάιος 2023) του προγράμματος Ερευνητικών Υποτροφιών για Νέους Ερευνητές και Ερευνήτριες σε Ελλάδα και Κύπρο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών έχουν ξεκινήσει. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψήφιοι/ες που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και απασχολούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο, με πεδίο έρευνας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και έργο που απαιτεί συνεχή επιτόπια πρόσβαση σε υλικό (π.χ. αρχεία, τεχνουργήματα, αρχαιολογικούς χώρους). Το πρόγραμμα προσφέρει δύο θέσεις ανά έτος και προβλέπει βραβείο υποτροφίας ύψους 12.000$ μαζί με την ευκαιρία σύντομων επισκέψεων στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Ελληνικών Σπουδών στο Ναύπλιο και την Ουάσιγκτον.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου, 2021.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για το πρόγραμμα Ερευνητικών Υποτροφιών για Νέους Ερευνητές και Ερευνήτριες σε Ελλάδα και Κύπρο για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την αντίστοιχη αγγλική σελίδα του Κέντρου στις ΗΠΑ για την πλήρη περιγραφή και τη διαδικασία της αίτησης.