Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου και ετήσιος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου

February 21, 2022

Το ΚΕΣ, σε συνέχεια των συζητήσεων με την Επιστημονική Επιτροπή του ετήσιου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου και της πολυετούς συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, επεκτείνει την υποστήριξη που προσφέρει στον σημαντικό αυτόν Διαγωνισμό.

Στο εξής, πέραν των βιβλίων που προσφέρει σε όλους τους νικητές, το Κέντρο θα προσφέρει στον/στη μαθητή/μαθήτρια που θα κατακτήσει την πρώτη θέση στο διεθνές σκέλος του ετήσιου Διαγωνισμού, μια θέση συμμετοχής στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου (“High School Summer Program - HSSP”), που διοργανώνει σε συνεργασία με το Committee on Degrees in Social Studies (Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών) και με την υποστήριξη του Minda de Gunzburg Center for European Studies (Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών) του Πανεπιστημίου Harvard.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του/της νικητή/τριας του Διαγωνισμού στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου διαβάστε την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.