Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο "Performance in Late Antiquity and Byzantium"

March 31, 2021

Το ΚΕΣ υποστηρίζει το σημαντικό αυτό διαδικτυακό διεθνές συνέδριο με τίτλο «Θεατρικότητα στην ύστερη αρχαιότητα και το Βυζάντιο» που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 24 Απριλίου 2021 και διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στις ΗΠΑ, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και τον οργανισμό Global Knowledge Academics.

Το συνέδριο διερευνά πτυχές της παραστατικότητας και της επιτέλεσης στην περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου, αντλώντας υλικό από τη λογοτεχνία, την τέχνη αλλά και τον καθημερινό βίο, όπως αποτυπώνονται στις διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για ένα ερευνητικό πεδίο που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και για τη διερεύνηση του οποίου χρησιμοποιήθηκε η κομβική εργασία του καθηγητή Gregory Nagy και των συνεργατών του στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard. Το συνέδριο θα εστιάσει στην παραστατικότητα με την ευρύτερη έννοια σε μία προσπάθεια να εντοπιστεί η λειτουργία της σε διάφορα εκφραστικά και επιτελεστικά πλαίσια.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εγγραφής και παρακολούθησης παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στον ιστότοπο του Global Knowledge Academics.