Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Date: 

Saturday, June 25, 2022 (All day) to Sunday, July 31, 2022 (All day)

Location: 

Ολυμπία και Ναύπλιο

Θεματική 2022:

Μετανάστευση και Σύνορα—Επανεξετάζοντας την Κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτήν

Διοργάνωση:

Θερινό Σχολείο Harvard, με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος και ΗΠΑ

Γλώσσα:

Αγγλικά

Διδάσκοντες/ουσες:

Dimiter Angelov (Διευθυντής Προγράμματος, Harvard), Γιώτα Μπατσάκη (Dumbarton Oaks/Harvard), Emma Dench (Harvard), Ευρυδίκη Γεωργαντέλη (Ακαδημαϊκή Συντονίστρια, Harvard), Δημήτρης Καστρίτσης (Ακαδημαϊκός Συντονιστής, University of St Andrews), Ilham Khuri-Makdisi (Northeastern), Gregory Nagy (Διευθυντής Προγράμματος, Harvard), Michael Puett (Harvard), και Γιώργος Συρίμης (Yale)

Σύνοψη:

Το σεμιναριακό αυτό πρόγραμμα για φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού επιπέδου αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής αντίληψης, καθώς εξετάζει κάποιες από τις μεγαλύτερες πολιτισμικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου -και ευρύτερα, του κόσμου που ζούμε-, τα σημεία επαφής, αμοιβαίας επιρροής και στρατηγικής διαφοροποίησής τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Κέντρο προσφέρει δύο υποτροφίες σε νέους ερευνητές / νέες ερευνήτριες που εργάζονται σε ελληνικά πανεπιστήμια και χορηγεί φοιτητικές υποτροφίες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Fudan. Οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και προσφέρονται μέσω διαδικασίας αιτήσεων

Δείτε την περιγραφή του Θερινού Προγράμματος Harvard στην ιστοσελίδα μας ή επισκεφτείτε την αγγλική ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου Harvard για περισσότερες πληροφορίες.

Harvard Summer School logo   Center for Hellenic Studies in the US logo