Μάθετε για την έρευνα των υποτρόφων μας: O Θεόδωρος Αντωνιάδης για κινητικότητα και μετανάστευση στη ρωμαϊκή λογοτεχνία

October 1, 2021
Θεόδωρος Αντωνιάδης

Ο Θεόδωρος Αντωνιάδης, Υπότροφος Ερευνητής του Κέντρου μας στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, είναι Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά την περίοδο της υποτροφίας του ασχολήθηκε με παραδείγματα κινητικότητας και μετανάστευσης στη Ρωμαϊκή Μυθολογία και το Λατινικό Έπος. Διαβάστε το αγγλικό κείμενό του όπου περιγράφεται το θέμα της ερευνητικής του υποτροφίας και σχολιάζεται η εμπειρία του ως υποτρόφου του Κέντρου.

Το πρόγραμμα Ερευνητικών Υποτροφιών στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές διεξάγεται ετησίως από το 2008 και έχει υποδεχθεί ως υποτρόφους δεκάδες διδάσκοντες/ουσες από Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Θεόδωρος Αντωνιάδης