Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των Ερευνητικών Υποτροφιών 2022-2023 για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

January 7, 2022
Φωτογραφία από το Venetus A, χειρόγραφο της Ιλιάδας από τον 10ο αιώνα

Φωτογραφία από το Venetus A, χειρόγραφο της Ιλιάδας από τον 10ο αιώνα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προσφέρει έως και 3 ερευνητικές υποτροφίες σε υποψηφίους/ες διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως της σχολής εγγραφής τους, που διεξάγουν έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έτος των διδακτορικών τους σπουδών. Η διάρκεια της κάθε ερευνητικής υποτροφίας θα είναι 12 μήνες (Ιούνιος–Μάιος), κατά τη διάρκεια των οποίων οι υπότροφοι θα ολοκληρώσουν ένα εξαμηνιαίο ερευνητικό πρότζεκτ (Ιούνιος–Νοέμβριος) της δικής τους επιλογής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας, και ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού (Δεκέμβριος–Μάιος), οι ερευνητές/τριες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου για να μοιραστούν τα ευρήματά τους και να συνεργαστούν με άλλους/ες ερευνητές/τριες και μέλη της κοινότητας του Κέντρου.

Η ερευνητική υποτροφία περιλαμβάνει πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard, ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Ουάσιγκτον, προσκλήσεις για να παρουσιάσουν και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να συμμετάσχουν σε ακαδημαϊκές συναντήσεις, καθώς και οικονομική υποστήριξη 1000€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Οι ερευνητές/τριες θα έχουν ακαδημαϊκή και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποτροφίας από τα μέλη της ακαδημαϊκής επιτροπής του προγράμματος.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και την αίτηση για τις Ερευνητικές Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες.